מלאו, בבקשה, משוב על
 
 
תכנית "מפגשישי"

תפיסת החינוך בתל-מונד מבוססת על יצירה של מרחב בטוח, בו לכל אדם מקום בו היא או הוא יכולים להביא לידי ביטוי את סגולותיהם הייחודיות בתוך שיח עם הכלל. המושבה - תל-מונד, על סיפורה – היסטוריה, תושבים, גיאוגרפיה ומאפיינים תרבותיים – היא מרכיב בסיסי ומשמעותי בהגשמת תפיסה זו, שמהווה חלק מהחזון היישובי.

עיקרי התפיסהבכל אדם טמונות סגולות ייחודיות, משימת הצוות החינוכי - להוציא מהכוח אל הפועל סגולות ייחודיות אלו, הצלחה בכך – מעודדת צמיחת הפרט והחברה, מעצימה אמונת התלמידים בעצמם, מהווה מנוע צמיחה לצוות החינוכי